Code of Conduct zespołu Strong Women in IT

Kim jesteśmy?

 • Zespołem, dla którego misja równości i inkluzywności, z szacunkiem do jednostki, jest kluczowa.
 • Zespołem, który na co dzień w wewnętrznej współpracy, okazuje sobie wzajemny szacunek, a dialog jest podstawą naszej współpracy.

Jak działamy?

 • Działania fundacyjne prowadzimy w transparentny i przejrzysty sposób, a członkinie Zarządu rzetelnie prowadzą działalność i finanse Network Creations. 
 • Korzystamy z pomocy prawnej oraz księgowej zawsze wtedy, kiedy wiedza merytoryczna jest niezbędna do naszego funkcjonowania.
 • Kluczowe decyzje podejmowane są transparentnie, ich podstawy są jasne dla członków Zespołu, a stała informacja zwrotna w sytuacjach pozytywnych i trudnych jest standardem naszego postępowania.
 • Choć większość naszego Zespołu stanowią kobiety, nie ma u nas miejsca na wykluczanie mężczyzn, w ramach poszanowania różnorodności i równości.
 • Nie zaskakujemy się nieprzemyślanymi decyzjami, są one podejmowane z myślą o najlepszym interesie Network Creations, naszego Zespołu oraz Społeczności. Nieszablonowe pomysły dyskutujemy w czasie sesji kreatywnych (brainstorms), dając upust kreatywności i wolności myślicielskiej.
 • Nie zmieniamy naszej strategii oraz grupy docelowej w oparciu o krótkotrwałą modę rynkową, czy jednorazowe, zasłyszane pomysły. Jednocześnie pozostając otwarte na pomysły zewnętrzne oraz ciągły feedback – te jednak wprowadzamy do naszego działania z rozwagą i w poszanowaniu do naszych zasad i strategii.
 • Podstawą naszego rozwoju jest uczenie się od siebie nawzajem, czerpanie z wiedzy naszych Społeczności, wiedzy branżowej (IT-Tech), spotkań z ekspertami, podcastów, książek oraz sesji kreatywnych płynących z wewnątrz oraz zewnątrz. Każda(y) z nas uczy się w dowolny, jej służący sposób, chętnie dzieląc się nabytą wiedzą z innymi. Ponieważ SWIT tworzymy międzypokoleniowo (25+, 30+, 40+, 50+), mamy na pokładzie wszelkie perspektywy i łączymy młodzieńczą świeżość oraz kreatywność z dojrzałością, i wieloletnim doświadczeniem biznesowym, i życiowym. 
 • Bardzo ważnym źródłem inspiracji i wiedzy są także nasi Partnerzy – technologiczni, biznesowi oraz prawni.

Partnerzy

 • Zastrzegając sobie potrzebę autonomiczności, potrzebujemy jednocześnie naszych Partnerów.
 • Są oni kluczowi, aby nasza misja nabierała globalnej mocy, a zmiana w podejściu do równości była wspierana na wielu płaszczyznach. 

Z kim pracujemy?

 • Z firmami i organizacjami, dla których równość i inkluzywność oraz tworzenie możliwości rozwoju dla płci jest częścią DNA oraz ich kultury organizacyjnej.
 • Z firmami i organizacjami, które tworzą zmianę na rynku w sensie lokalnym i globalnym, tak aby równość szans weszła na stałe do standardu na rynku.
 • Z firmami i organizacjami, które są swoistym „role model” dla innych, aby czerpać wiedzę i inspirację z ich praktyk oraz doświadczeń.
 • Z firmami i organizacjami, gdzie technologia jest sprzymierzeńcem rozwoju, łącząc, a nie dzieląc.

Klienci

 • Z firmami, które chcą stworzyć kulturę równości szans, choć dzisiaj jeszcze nie mają wiedzy, jak to zrobić.
 • Z firmami, gdzie Zarząd deklaruje gotowość pracy nad kulturą oraz procesami wspierającymi równość i inkluzywność.